Aktywacja ONLINE

  Instrukcja aktywacji online

 • Przeczytano
 • Wypełnij formularz, aby złożyć wniosek o aktywację

 • Pola oznaczone symbolem * (gwiazdką) są obowiązkowe.
 • Instrukcja wyszukiwania Numeru Umowy / PIN
 •  
 •  
 • Instrukcja wyszukiwania Numeru Serii produktów  
 • Instrukcje wyszukiwania Nr dokumentu zakupu.
 • Wczytywanie pliku dokumentu zakupu

  Należy pamiętać, że przesłanie danych drogą elektroniczną nie ma wpływu na przesłanie dokumentów papierowych potwierdzających prawdziwość danych, dlatego Garanzia3 ma prawo zażądać kopii oryginalnych dokumentów, jeśli uzna to za stosowne, przed rozpoczęciem świadczenia usług.


  (załaduj dokument zakupu w formacie pdf lub jpg)
 • Potwierdzenie

 • Uwaga, potwierdź, że ​​wszystkie wprowadzone dane są poprawne
 • Potwierdzam
 • Polityka prywatności i przetwarzanie danych

 • Wypełnienie niniejszego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zmianami
 • Akceptuję